شرکت دیاری فناوران الکترونیک صنعت ویانا

شرکت دیاری فناوران الکترونیک صنعت ویانا در سال ۱۳۹۸ به منظور تولید صنعت بومی در شهرستان مهاباد ‏فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با هیئت علمی مجرب و در اختیار داشتن آزمایشگاه ها و ‏کارگاه های مجهز مهندسی برق سعی در عملی کردن ایده های مهندسان جوان و با انگیزه خود، ‏در زمینه برق و الکترونیک دارد. ما با تکیه بر علم و دانش خود و امکانات بروز دنیا، برآنیم تا ‏علاوه بر برآورده کردن نیازهای جامعه ی خود، ایده های جدید جوانان مستعد را عملی کنیم. در ‏این راستا شرکت ما آماده همکاری با همه جوانان عزیز می باشد. ایده های خود را با ما در میان ‏بگذارید در صورت تایید هیئت تحقیق شرکت، شرکت ما از تمام امکانات خود در جهت عملی ‏کردن ایده های شما استفاده خواهد کرد.‏

عبداله یونسی

مدیر ارشد


وریا یونسی

مسئول تحقیق و توسعه


آریا یونسی

مدیر عامل