بازدید

روز پنج شنبه تاریخ 1402/05/26، جلسه مشترک ریاست محترم پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی با هیئت مدیره شرکت دیاری فناوران الکترونیک صنعت ویانا در دفتر مرکزی شرکت واقع در شهرستان مهاباد.